Optiker ingår i gruppen hälso - och sjukvårdspersonal. Du som patient ska kunna känna dig trygg med att anförtro oss dina personuppgifter, för att ta tillvara dina rättigheter, din integritet och din säkerhet som patient. Behandling av personuppgifter inom optikbranschen följs via två regelverk; patientdatalagen och den nya dataskyddsförordningen.

Vi behöver dina personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser mot dig, ge dig bra service och korrekt behandling avseende synvård. De personuppgifter vi får eller har som är relaterade till synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter, t ex de resultat som våra undersökningar visar. Enligt patientdatalagen är vi skyldiga att lagra denna information i minst 10 år.

Vi vill också ge dig en god service vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi behöver också dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. För detta behöver vi ditt samtycke. Som ny patient hos oss ställer vi den frågan till dig.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Boka en tid idag!

Vi gör vårt bästa för att du ska hitta en tid som passar dig.